Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация
"Александър Степанович Попов"
гр. София

Добре дошли!

Професионализъм и качествено образование на Европейско ниво

Училището разполага с високотехнологично оборудвани лаборатории, компютърни зали и кабинети по всичкиобщообразователни предмети.

Възход и развитие в сферата на образованието

През годините, нашето училище гордо застана зад името си като институция
даваща качествено образование.

Авторитет и традиция

Нашите висококвалифицирани кадри са готови да отговорят на всички ваши очаквания.

 

През 1959 г. в България се излъчва първият телевизионен сигнал. Само една година след това на 5 ноември 1960 г. е създаден Техникум по слаботокова електротехника за подготовка на среднотехнически кадри за Българската телевизия, радио и съобщителна техника. На 7 май 1965 г. техникумът получава официално името си "Александър Степанович Попов" и сегашната сграда.От месец май 2003 година техникумът е преименуван на професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация "А. С. Попов" (ПГАВТ). През годините училището се утвърждава като училище със здрави и трайни традиции.

НОВИНИ И АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

21.01.2016 | Ученическия парламент на ПГАВТ съвместно с 9-та ФЕГ, отбелязаха за първи път международния ден на прегръдката на 21-ви януари.

 

20.01.2016 | Благодарим за гостуването на бившия капитан на националния волейболен отбор-Владо Николов!

 

 

 

16.01.2016 | СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 Г.

 

 

 

На 09.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. във връзка с изпълнението на проект  BG16RFOP001-3.002-0016-С01 "Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град".
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и част от Процедура BG16RFOP001-3.002 "Подкрепа за професионалните училища в Република България".
Целта на МОН чрез настоящия проект е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в следните гимназии:

 • Професионалната гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" – гр. София;
 • Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев" – гр. София;
 • Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" – гр. София;
 • Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика "М. В. Ломоносов" – гр. София;
 • Професионалната гимназия по аудио-, видео- и телекомуникации "А. С. Попов" – гр. София;
 • Националната финансово-стопанска гимназия – гр. София;
 • Националната търговско-банкова гимназия – гр. София;
 • Технологичното училище "Електронни системи" към Техническия Университет - гр. София;
 • Софийската професионална гимназия по туризъм – гр. София;
 • Професионалната гимназия по електротехника и автоматика – гр. София;
 • Професионалната гимназия по туризъм "Алеко Константинов" – гр. Банкя;
 • Професионалната гимназия по транспорт "Макгахан" – гр. София;
 • Професионалната гимназия по подемна, строителна и транспортна техника – гр. София;
 • Софийската гимназия по хлебни и сладкарски технологии – гр. София;
 • Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн – гр. София

  Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на настоящия проект са:
  Проектиране и изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро- инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. По проекта се предвижда и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.

  Срок на договора: 30 месеца (09.01.2017 – 09.07.2019 г.)
  Стойност на договора: 13 127 000,00 лв.
  Финансиране от ЕС - ЕФРР: 11 122 250,01 лв.
  Национално финансиране: 1 962 749,99 лв.

 

Съобщение в оригинал

 

 

 

 

08.01.2017 | 9 И 10 ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА - НЕУЧЕБНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СОФИЯ-ГРАД

Във връзка със студеното време, прогнозата за оранжев код в София и недостигнатите необходими температури в класните стаи на много училища, със заповед на кмета на Столична община, съгласувано с началника на РУО - София-град, се удължава коледната ваканция за учениците на територията на Столична община като дните 9 и 10 януари 2017 година се обявяват за неучебни.

Учебното съдържание ще бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директорите на училищата, съгласувано с началника на РУО.

 

16.11.2016 | ЗАПОВЕД 477-I/14.11.2016г. Във връзка с провеждането на първа редовна сесия с ученици от самостоятелна форма на обучение за 2016/2017 уч. година от 15.11.2016г. до 30.11.2016г. включително.

Заповед

 

 

График за провеждане на изпитите на учениците от СФО за първа редовна сесия

 

 

26.09.2016 | График за провеждане на изпитите на учениците от СФО по класове, дати, часове и зали за периода 20.09.-30.09.2016 год. /септемврийска поправителна сесия/

График

 

 19.09.2016 | ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Благодарим на всички за поздравленията по случай началото на учебната 2016/2017 година.

 

Поздравителен адрес от Център за творческо обучение

 

Поздравителен адрес от Експрес Публишинг

 

Поздравителен адрес от Loyal school

 

Поздравителен адрес от Превантивно Информационен Център по проблемите на наркоманите

 

Поздравителен адрес от РААБЕ България

 

 

 

 

Поздравителен адрес от Тийм Превент България

 

 

 

09.09.2016 | ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Тържеството по случай откриването на новата учебна 2016/2017 година ще се проведе на 15 септември, от 10:00 в двора на училището. Всички ученици да се явят в 9:30 пред главния вход.

 

19.08.2016 | ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Септемврийската поправителна сесия ще се проведе от 29 август до 2 септември 2016 г. Заповедта за сесията ще бъде публикувана на 24 август на сайта на Гимназията. Подробности и информация в канцеларията на Гимназията.

 

 

08.07.2016 | СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ- ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

06.07.2016 | КЛАСИРАНЕ 2016

Класиране на ученици на първи етап след завършване на основно образование

 

09.05.2016 | ЗАПОВЕД №213-1/09.05.2016г.

Във връзка с провеждането на майска поправителна сесия с учениците от 12 клас самостоятелна форма на обучение за 2015/2016 уч. година от 10.05.2016 до 12.05.2016г. включително.

02.05.2016 | Патронен празник на ПГАВТ "А.С.Попов"

На 5 Май от 10:00 в двора на училището, ще бъде отбелязан празника на Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация "Александър Степанович Попов". За пореден път ще бъде и ден на отворените врати за всички, които искат да видят как учим, работим,спортуваме и се веселим. Заповядайте! Ще се радваме да станете част от празника ни!


27.04.2016 | Ден на отворените врати в ПГАВТ "А.С.Попов"

14.04.2016 | Самостоятелна форма на обучение