•  
  •  
  •  
 

Ученически съвет


Участници в управителния съвет на ученическия съвет на ПГАВТ „А.С.Попов“

 

Повече за нас

"Заедно можем повече"

 Ученическия парламент/УП/ е самостоятелна организация за самоуправление на учениците от ПГАВТ "А.С.Попов" на доброволен принцип. УП е изразител на идеите на учениците и съдейства за организирането и реализирането на инициативи, чрез които учениците развиват и утвърждават своите знания в учебно-възпитателния процес, лични творчески качества и умения, както и други инициативи и форми на организирана общоучилищна и извънкласна дейност. Ученическия парламент  на ПГАВТ съществува вече повече от  13 години. Има отлични партньорски взаимоотношения с ръководството на училището, с което заедно реализират различни проекти. Ученическия парламент се състои от управителен борд и общо събрание. В управителния борд са включени изявени ученици с отлични социални и личностни качества, а в общото събрание участват всички отговорници по класовете.

От четири години насам в УП съществуват 3 комисии/комисия „Спорт“; комисия „Проекти и благотворителност“; комисия „Ред и дисциплина“/, отговарящи за различни дейности. Най-новата комисия създадена в началото на учебната 2017/2018г. е „Връзка с обществеността“

 

Комисия „Спорт“

Тази комисия се занимава с проблемите на спорта. Тя организира (или участва в организирането) на състезания и  спортни прояви.

 

-Председател: Жуляно Геренски 12А клас

Членове: Георги Димитров 12А клас

 Веселин Михайлов 12А клас

Божидар Кузманов 12Г клас

Мариян Божилов 10Г клас

Росен Христов 10Д клас

Ивайло Петров 9Б клас

Велислав Димитров 9Б клас

Йордан Томев 9Б клас

 

Комисия „Ред и дисциплина“

Тази комисия се занимава с организирането на семинари или лекции по превенция на вредни явления (наркомании, СПИН, трафик на хора и др.). Взима активно участие при разрешаването на конфликти между ученици или между учители и ученици и има отношение към опазване на училищното имущество - всичко свързано с опазването на мира и спокойствието в училище е неин приоритет. В тази комисия могат да членуват само ученици от 11-ти и 12-ти клас, поради естеството на работа.

 

-Председател: Любомира Петрова 12В клас

-Членове: Кристиян Златанов 11А клас

Александър Янчев 12А клас

Георги Спасов 11Г клас

Теодор Живков 11Г клас

Светослав Борисов 11Е клас

Дани Рачев 11Е клас

Светослав Цветков 11А клас

 

Комисия "Проекти и благотворителност"

Планира, разработва и осъществява анкетни проучвания, допитвания до ученици. Целта й е да организира кампании за подпомагане на нуждаещи се, било то материално или емоционално. Работи за подобряването на училищната атмосфера. Популяризира доброволческата дейност. Разпределя адекватно и рационално даренията.

 

Председател: Ивайло Бецов 11Г клас

Членове: Камелия Боева 10Б клас

Божидар Кузманов 12Г клас

Кристиян Петков 10Г клас

Елена Манова 9Б

Елена Бранкова 9В клас

Памела Стефанова 9Г клас

Лиляна Атанасова 9Д клас

Илияна Атанасова 8А клас

Божидар Христов 8А клас

Росен Ангелов 8А клас

Станимир Цветков 8Д клас

Стефан Ганчев 8Д клас

Васил Василев 8Д клас

 

Комисия „Връзка с обществеността“

Тази комисия има за цел да осъществява партньорски отношения за различни мероприятия с други училища, институции или неправителствени организации. Да поддържа фейсбук и инстаграм страниците на УП. Да популяризира дейностите на другите три комисиите. Да осъществява връзка с различни медии.

 

Председател: Георги Спасов 11Г клас

Членове: Стоян Ганев 12В клас

Ивайло Бецов 11Г клас

Изабела Фотева 11В клас

Кристиян Петков 10Г клас

Александър Николов 10Г клас

Албена Велева 10А клас

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТА НА УС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Намерете ни в Facebook