•  
  •  
 

Обществен съвет

Обществен съвет на ПГАВТ „А. С. Попов“

Председател: Мария Кузманова – родител

Членове:

  1. Наталия Футекова – управител на фирма – представител по предложение на Областната управа
  2. Боянка Кънева – екперт от РУО София – град
  3. Лилия Янева – родител
  4. Димитър Димитров – родител
  5. Габриела Николова – родител
  6. Мария Коцева - родител

Протокол от общо събрание

Становище за план-прием