•  
  •  
 

ЗАПОВЕД
№ 740/13.05.2019г.
На основание чл. 110 от КТ и член 258 ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с провеждането на майска поправителна сесия с ученици от 12 клас самостоятелна форма на обучение 2018/2019 учебна година от 14.05.2019г. до 17.05.2019г. включително.

Свали пълната заповед

График за провеждане на изпитите на учениците от СФО

График за провеждане на майска поправителна сесия с учениците от 12 клас


ЗАПОВЕД
№ 651/12.04.2019г.
На основание чл. 110 от КТ и член 258 ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с провеждането на втора редовна сесия с ученици от самостоятелна форма на обучение за 2018/2019 учебна година от 15.04.2019г. до 30.04.2019г. включително.

Свали пълната заповед

График на провеждане на изпитите с учениците от СФО по класове

График СФО


ЗАПОВЕД
№ 434/11.02.2019г.
На основание чл. 110 от КТ и член 258 ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с провеждането на втора редовна сесия с ученици от самостоятелна форма на обучение за 2018/2019 учебна година от 15.02.2019г. до 28.02.2019г. включително.

Свали пълната заповед

График на провеждане на изпитите с учениците от СФО по класове

График СФО


ЗАПОВЕД
№ 149/09.11.2018г.
На основание чл. 110 от КТ и член 258 ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с провеждането на ноемврийска редовна сесия с ученици от самостоятелна форма на обучение за 2018/2019 учебна година от 15.11.2018г. до 30.11.2018г. включително.

Свали пълната заповед

График за провеждане на изпитите с учениците от СФО по класове

График СФО


ЗАПОВЕД
№ 610/29.06.2018г.
Във връзка с провеждането на юлска поправителна сесия с ученици от самостоятелна форма на обучение за 2017/2018 учебна година от 02.07.2018г. до 04.07.2018 год., включително,

Свали пълната заповед


ЗАПОВЕД
№ 307/10.04.2018г.
Във връзка с провеждането на трета редовна сесия с ученици от самостоятелна форма на обучение за 2017/2018 учебна година от 17.04.2018г. до 27.04.2018г., включително.

Свали пълната заповед


График за провеждане на изпитите на учениците от СФО по класове, дати, часове и зали за периода 17.04.-27.04.2018 год.
/редовна сесия/

Свали графика