•  
  •  
 

Графици за провеждане на допълнителни консултации
за учениците от 8,9 и 10 клас.

График за консултаци по чл. 27 от НПО - 8 клас

Свали графика


График за консултаци по чл. 27 от НПО - 9 клас

Свали графика


График за консултаци по чл. 27 от НПО - 10 клас

Свали графика


График за консултаци по чл. 27 от НПО - 11 клас

Свали графика