•  
  •  
 

Приложно програмиране

Специалност „Приложно програмиране“

 

направление„Компютърни науки“

 

Професия „Приложен програмист“

 

Придобиват се знания и умения за операционни системи, бази данни, езици за програмиране; професионални компетенции за работа с компютри и сървърни архитектури, конфигуриране, администриране и създавене на приложен софтуер.

След завършване на обучението си учениците могат да се реализират във фирми като консултанти, поддръжка на софтуер, интернет и приложения, администратори на уеб сайт, фрилансери и др.

 

 

Прием и условия за кандидатстване може да видите тук