ЗАПОВЕД
№ 740/13.05.2019г.
На основание чл. 110 от КТ и член 258 ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с провеждането на майска поправителна сесия с ученици от 12 клас самостоятелна форма на обучение 2018/2019 учебна година от 14.05.2019г. до 17.05.2019г. включително.

Свали пълната заповед тук

График за провеждане на изпитите на учениците от СФО

График за провеждане на майска поправителна сесия с учениците от 12 клас