Комисия “Връзки с обществеността” към УП – Представяне на дейността на Ученическия парламент на ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“

Ученически парламент на ПГАВТ “А.С.ПОПОВ” – Поздравителен адрес

Ученическия парламент – Представяне на дейността на Ученическия парламент на ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“.

Ученическия парламент/УП/ е самостоятелна организация за самоуправление на учениците от ПГАВТ “А.С.Попов” на доброволен принцип. УП е изразител на идеите на учениците и съдейства за организирането […]

„Вълни на познанието”

„Вълни на познанието” или как учители от ПГАВТ „А.С.Попов” обединиха усилия, креативни  методи и педагогически подходи , за да мотивират учениците си за по-задълбочено овладяване на […]

Клуб “Физиката в живота , спорта и филмите” – Представяне на дейността на клубовете за извънкласни дейности в ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“.

Клуб “Млади дами”- Представяне на дейността на клубовете за извънкласни дейности в ПГАВТ „ А.С. ПОПОВ“.