Откриване на учебната 2020/2021 година

Заповед стипендии

Заповед и график – СФО

План за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГАВТ“А.С.ПОПОВ“ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ: Цели и задачи…………………………………………………………………………………… 3 стр. Мерки за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19 ……. .3 стр.                    2.1. Задължителни ………………………………………………………………………… 3 стр.                    2.2. […]

Списъци с учебници