Информация за откриване на учебната година – коригирана

На 15-ти септември от 10:00ч в двора на гимназията, ще се проведе тържественото откриване на учебната година САМО за новоприетите ученици от 8-ми клас! За останалите […]

Правила за безопасен интернет

Готови ли сме за учебната година – 12 идеи за родители в Ковид криза

Списък на класиралите се ученици след 7 клас на свободните места към 21.08.2020г.

Списък на класиралите се ученици – прием след 7 клас

Квалификационни изпити за придобиване на 3-та ПКС, септемврийска сесия 2019/2020г.