Втора годишна поправителна сесия за учениците от VIII до XI клас за учебната 2019/2020 година

Свободни места към 21.08.2020г.

Четвърто класиране – списък на класиралите се ученици

Снимката към публикацията има илюстративен характер. 

Свободни места след трето класиране

Свободни места след трето класиране специалност брой свободни места Компютърни мрежи 0 Телекомуникационни системи 1 Приложно програмиране 1 Компютърна техника и технологии 1 Микропроцесорна техника 0 […]

СВОБОДНИ МЕСТА в IX И X клас през 2020 / 2021 учебна година

 СВОБОДНИ МЕСТА в IX И X клас през 2020 / 2021 учебна година N Клас през 2020/ 2021 учебна година Специалност Свободни места Забележка 1. IXA […]

Специалности и техните кодове

Специалности № Направление професия специалност код наименование код наименование код наименование 1. 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника 523010 Техник по комуникационни системи 5230102 Телекомуникационни […]