Квалификационни изпити за придобиване на 3-та ПКС, септемврийска сесия 2019/2020г.

Класирани ученици след 7 клас – свободни места

Втора годишна поправителна сесия за учениците от VIII до XI клас за учебната 2019/2020 година

Свободни места към 21.08.2020г.

Четвърто класиране – списък на класиралите се ученици

Снимката към публикацията има илюстративен характер. 

Свободни места след трето класиране

Свободни места след трето класиране специалност брой свободни места Компютърни мрежи 0 Телекомуникационни системи 1 Приложно програмиране 1 Компютърна техника и технологии 1 Микропроцесорна техника 0 […]