График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2019-2020г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА №10 ОТ 01.09.2016 Г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО […]

Списък с учебници за учебната 2019/2020 година.

Списък с учебници за 8 клас. Списък с учебници за 9 клас. Списък с учебници за 11 клас. Списък с учебници за 12 клас. Учебниците за […]

График за септемврийска поправителна сесия 2018-2019

Вижте пълния график тук!

Първа годишна поправителна сесия за учениците от VIII до XI клас

Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация “ А. С. Попов “ Заповед № 890 / 27.06.2019 г. На основание чл. 258, ал.1.,чл.118, ал.6,т.3 и чл.123, […]