Заповед стипендии

Заповед и график – СФО

План за действие за осигуряване на безопасна среда за обучение и работа в условията на епидемична обстановка за учебната 2020/2021 година

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГАВТ“А.С.ПОПОВ“ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ: Цели и задачи…………………………………………………………………………………… 3 стр. Мерки за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19 ……. .3 стр.                    2.1. Задължителни ………………………………………………………………………… 3 стр.                    2.2. […]

Списъци с учебници

Информация за откриване на учебната година – коригирана

На 15-ти септември от 10:00ч в двора на гимназията, ще се проведе тържественото откриване на учебната година САМО за новоприетите ученици от 8-ми клас! За останалите […]