ПРИЕМ 2020


Направете правилния избор за вас като кандидатствате в Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация "А.С.Попов" гр. София
Условия за кандидатстване Специалности

Следете за актуални новини и събития

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПГАВТ“А.С.ПОПОВ“ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ: Цели и задачи…………………………………………………………………………………… 3 стр. Мерки за намаляване на рисковете от предаване на COVID-19 ……. .3 стр.                    2.1. Задължителни ………………………………………………………………………… 3 стр.                    2.2. […]

Списъци с учебници

Информация за откриване на учебната година – коригирана

На 15-ти септември от 10:00ч в двора на гимназията, ще се проведе тържественото откриване на учебната година САМО за новоприетите ученици от 8-ми клас! За останалите […]

Правила за безопасен интернет

Готови ли сме за учебната година – 12 идеи за родители в Ковид криза

Списък на класиралите се ученици след 7 клас на свободните места към 21.08.2020г.

Списък на класиралите се ученици – прием след 7 клас

Квалификационни изпити за придобиване на 3-та ПКС, септемврийска сесия 2019/2020г.

Класирани ученици след 7 клас – свободни места